Overheid

Overheidsinstellingen zijn grote spelers op de vastgoedmarkt. Zij bezitten veel onroerend goed, waaronder grond, gebouwen of andere werken. Nog meer dan de private vastgoedhandelaar c.q. -ontwikkelaar, dient de overheid zorgvuldig om te gaan met haar vastgoed en kunnen voor haar andere regels gelden dan voor private partijen.

 

Lastige vraagstukken

Overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen kunnen aanlopen tegen vraagstukken op het gebied van ontwikkeling, verkoop of koop,  verhuur van hun vastgoed oh het huren van vastgoed, de uitvoering en oplevering van (nieuw)bouwprojecten, de vestiging van opstalrechten en erfdienstbaarheden, onderhoudsovereenkomsten en exploitatieovereenkomsten, maar ook (aflopende) erfpacht.

Door de grote hoeveelheid aan regelgeving is het niet meer dan logisch dan dat u niet op alle voorkomende juridische vraagstukken een adequaat antwoord heeft en soms of op regelmatige basis gebruik wenst te maken van externe kennis.

 

Onze meerwaarde

Wij zien onze meerwaarde met name in het adviseren over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van vastgoedrecht, het begeleiden bij onderhandelingen en het gieten van gemaakte afspraken in overeenkomsten. Wij zijn graag uw sparringspartner. Mocht uiteindelijk toch een geschil ontstaan, dan helpen wij u graag bij het bepalen van hun rechtspositie en het uitzetten van een strategie. Uiteraard heeft het bereiken van een minnelijke regeling vaak de voorkeur. Maar mocht een minnelijke regelingen niet (langer) tot de mogelijkheden behoren, dan staan wij u bij in het voeren van gerechtelijke procedures.

Ilse is lid van de Vereniging voor Bouwrecht(advocaten) en heeft de leergang privaatrechtelijk bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht met goed gevolg afgerond. Zowel Sipke als Ilse heeft daarnaast de postacademische specialistenopleiding Onroerend Goedrecht (Grotius) met goed gevolg afgelegd. Met recht mogen zij zich derhalve specialist op het gebied van vastgoedrecht noemen.

Bosma van Ast Vastgoedadvocaten heeft tevens een samenwerking met Cyril Jungerman Juridisch advies. Cyril Jungerman is specialist op het gebied van het bestuursrecht. Door deze samenwerking kunnen wij u op alle gebieden van het vastgoedrecht bijstaan.

 

 

Ondersteuning of advies nodig?

Bij Bosma van Ast vastgoedadvocaten kunt u dus terecht voor adviezen, procedures en het bijstaan bij onderhandelingen over onder meer omgevingsverguningen, handhavingsprocedures, invorderingstrajecten, bestuursdwang, dwangsommen, bestemmingsplanprocedures, illegale bouwwerken, planschade en vrijstellingen.

Sipke Bosma en Ilse van Ast hebben door hun laagdrempelige insteek, enthousiaste benadering en continue actuele juridische kennis een basis gelegd voor een lange vertrouwde relatie. Bovendien weten zij op een creatieve wijze het maximale resultaat te behalen.

Steven Nijsingh

Rentmeester en vastgoedjurist, Gemeente Heerenveen & Gemeente Noordoostpolder

Haal VloerSterk als eerste over de vloer

Bel, mail of Whatsapp Jelle en Robert voor al uw vloer vragen.

Noord-Nederland (Robert) 06- 227 82 506 

Midden-Nederland (Jelle) 06- 462 24 658